TANEC SE PSEM

Klub Tance se psem České republiky byl založen v Blansku v roce 1999 jako první oficielní Klub v ČR, zabývající se touto sportovní disciplínou. Tanec se psem pochází z Anglie. Jde o směs cviků poslušnosti, krokových variací a otoček. To vše v rytmu hudby. Kromě základních cviků se nabízí ještě celá řada dalších, jako je obíhání psa okolo psovoda, couvání, přeskoky, podávání packy, úklona či oblíbený slalom. Vše záleží na fantazii psovoda a šikovnosti psa.
Jelikož je Tanec se psem opravdu velice krásná podívaná, je možno se s ním setkat i na nejrůznějších akcích.
TANEC SE PSEM V TELEVIZI:
www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/318291310020101/video/652538

Vystoupení - ukázky - předváděčky: Členové Klubu Agility - Blansko předvádí na veřejných akcích nejen sport Agility, ale i Tanec se psem. Vidět nás můžete například na různých dětských dnech, plesech, večírcích, výstavách, sportovních akcích, atd. Pokud pořádáte nějakou akci a máte zájem o ukázky Agility, nebo Tanec se psem, stačí napsat, nebo zavolat.
Kontakt pro zajištění vystoupení: agilityblansko@seznam.cz , nebo mobil: 602 843 544

Tanec se psem a soutěže

Rozhodčí hodnotí poslušnost a ochotu psa, jeho ladnost a pohyblivost. A samozřejmě preciznost a přesnost provedených cviků. Hodnotí se také celkový umělecký dojem a kostým psovoda.
TANEC SE PSEM JE PROSTĚ SHOW !
Trénink
Blanenské tréninky Tance se psem probíhají v rámci výcviku základní poslušnosti - každou neděli, nebo individuelně po dohodě na: agilityblansko@seznam.cz.
Nejdůležitější pro trénink Tance se psem je vztah mezi psovodem a jeho psem. Je třeba, aby tam fungovala vzájemná důvěra a naprostý respekt. To upevňujeme pravidelným tréninkem a neustálým opakováním. Důležité je, aby trénink netrval příliš dlouho a pes se nezačal nudit, nebo nebyl unavený. Pozornosti dosáhneme neustálým střídáním tempa cviků a časem jejich rozmanitostí.
Poslušnost:
Pes by se měl co nejdříve naučit chůzi u levé i pravé nohy. Pro každou stranu se používá jiný povel. Co nejdříve pak trénujeme tuto chůzi i bez vodítka, pouze za pomoci pamlsku, nebo hračky v ruce. Stejně důležitý, a troufám si říct, že i ten nejdůležitější, je nácvik přivolání psa z jakékoli situace. Pokud totiž pes odmítá na přivolání ihned přijít, máme velký problém, protože v podstatě nemáme s kým dále cvičit. Věnujte proto přivolání zvlášť velkou pozornost a za jeho splnění u pejska nešetřete chválou a nadšením.

Přeji vám hodně zábavy při tréninku i soutěžích.
Hana Rajtšlégrová (rozhodčí pro Tanec se psem)